Házirend

Házirend

 HÁZIREND
 A házirend a Sárkány Apartman és Vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

 • Érkezés és elutazás: a szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el, kérjük kedves vendégeinket, a szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek!
 • A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos.
 • Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
 • A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 • A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek.
 • A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!
 • Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad ennek megszegését a Népegészségügyi Osztály helyszíni ellenőrzésekor 20.000 forint bírsággal sújthatja a vendéget!
 • A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, telefon, laptop) felelősséget nem vállalunk.
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • Az apartman területén nyílt wifi elérhető. Wifi kód: Apartman51
 • A szálláshelyen található játszó eszközöket,trambulint, játszóteret mindenki csak saját felelősségére és szülői felügyelet mellett használhatja. Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetért az apartman vezetősége nem vállal semmilyen felelősséget! Az eszközökben okozott károkat a vendég köteles megtéríteni.
 • A konyhát kérjük tiszta rendezett állapotban átadni szíveskedjenek távozáskor.
 • Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz. Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Önök számára és a szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a lehető legjobban teljen el.

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére!